Start
Kontakt
Vi på Familjejuristen
Våra tjänster

Välkommen till Familjejuristen!

Oavsett var i livet du befinner dig kan saker inträffa som gör att situationer i vardagen kan bli svåra att hantera. Tanken på att förlora en anhörig är för många ofattbar och när så sker uppstår lätt en osäkerhet över vad som då bör göras. Liknande frågor kan uppkomma när du ska gifta dig, skaffa barn, bli sambo eller skiljas.

 

De flesta av oss har försäkringar på hus, bil, båt och husdjur, men glömmer bort att skapa trygghet genom testamente, äktenskapsförord eller samboavtal. Som kund hos Familjejuristen står du och din familjs behov i centrum.

Vi är ett stöd för dig som genomgår svåra livskriser i form av dödsfall eller skilsmässa, men finns även där i lugnare tider när du endast vill planera inför framtiden. Familjejuristen hjälper dig att skapa en trygghet i vardagen.

Kontakt


Norrköping
Telefon:
Fax:
E-post:
011-19 77 70
011-13 15 69
norrkoping@familjejuristen.nu

Linköping
Telefon:
Fax:
E-post:
013-13 58 55
013-12 65 27
linkoping@familjejuristen.nu

Bouppteckning/arvskifte

När en person avlider ska som huvudregel en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen visar vilka som är dödsbodelägare och som har rätt att agera i dödsboets namn. Dessutom ligger den till grund för arvskiftet. Arv...
Läs

Bodelningsavtalet

När ett äktenskap upphör, genom äktenskapsskillnad eller ett dödsfall, ska bodelning mellan makarna ske. Över bodelningen skall en skriftlig handling som visar hur makarnas bodelningsbara tillgångar efter avräkning för skulder ska fördelas. Bodeln...
Läs

Testamente

I lagen finns regler om hur en avliden persons kvarlåtenskap ska fördelas. Genom att skriva ett testamente kan en person se till att en annan fördelning av kvarlåtenskapen sker än den som följer av lag. Ett korrekt upprättat testamente säkerställe...
Läs

Ariom Reklambyrå i Linköping och Norrköping