VÅRA TJÄNSTER FÖR LIVETS OLIKA FASER

Har du koll på vad som händer med ditt arv om du går bort eller vem som har rätt till vad om du och din sambo väljer att gå isär?

Kanske har du upprättat ett testamente, men har du full koll på vad allt i testamentet betyder?

Vi vet att det här är frågor som många gärna undviker att tänka på eftersom det kan väcka jobbiga känslor. Men är det inte viktigare att ha koll på vad som händer om det värsta tänkbara inträffar? Både för din egen skull, men också för dina närstående.

Juridikkollen finns till för att göra det enklare att reda ut alla frågetecken. En tjänst där vi hjälper dig att förstå dina juridiska rättigheter inom de områden du finner nedan. En tjänst som gör det enklare att leva.

SAMBOAVTAL

Att bli sambo är ett stort och spännande steg. Man kommer från två olika håll med saker och ting. Sen är det dags för nästa roliga steg – att successivt skapa det gemensamma hemmet. Mitt i allt detta kan det kännas svårt, eller kanske till och med onödigt, att fundera på stora och viktiga frågor. För vad händer om ni trots allt väljer att gå isär? Och vad händer om någon av
er går bort?

ETT AVTAL SOM GER TRYGGHET

Bostad? Möbler? Vem äger egentligen vad? Kanske har någon bekostat det dagliga, medan den andra står för de större inköpen som har ett bestående värde. Genom ett samboavtal kan man undanta egendom från att ingå i bodelning.

GLÖM INTE TESTAMENTE

Om man är sambo är det viktigt att upprätta testamente, för att få ett tryggt juridiskt skydd för varandra. Speciellt viktigt är det om man har barn och om man äger fastighet. Tillsammans kan vi diskutera vilka frågor som är mest aktuella för just er.

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Äktenskapsförord kan låta trist och torftigt när kärleken är som störst. Men hur mycket vi än älskar varandra, så kan livet ta en oväntad vändning. Faktum är att Sverige är ett av de länder som toppar EU:s skilsmässostatistik. Och även om den här typen av statistik bara är ”siffror”, så kan det vara klokt att vara förberedd på oförutsedda händelser.

VAD ÄR ETT ÄKTENSKAPSFÖRORD?

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar om vad som ska vara enskild egendom och giftorätts­ gods. Här regleras vad som ska och inte ska delas om äkten­skapet upphör. Kanske äger du ett fritidshus som gått i släkten i generationer eller kanske äger du ett företag som du inte vill dela med dig av?

NÄR UPPRÄTTAR MAN ÄKTENSKAPSFÖRORD?

Ett äktenskapsförord kan skrivas innan eller under äkten­skapet och kan uppdateras i takt med förändringar i livet. Våra jurister står alltid redo!

TESTAMENTE

Att skriva ett testamente är en trygghet för dig. Det ger dig möjlighet att påverka vad som ska hända med dina tillgångar den dagen du inte längre finns. Men det är också en trygghet för dina närstående. Ju tydligare det är vem eller vilka som ska ärva vad, desto mer underlättar man för alla i en svår situation.

VAD INNEHÅLLER ETT TESTAMENTE?

I ett testamente kan det bland annat framgå om man vill att egendom ska vara mottagarens enskilda, om särkullbarns arvsrätt ska regleras för att skydda den efterlevande parten och kanske om någon person ska få ett alldeles speciellt föremål som minne.

HUR VET MAN ATT TESTAMENTET GÄLLER?

Ett testamente måste vara skrivet så att det är juridiskt giltigt och inte lämna något utrymme för tolkning – det ska vara entydigt formulerat. Därför kan det vara klokt att ta hjälp av en jurist. En person som vet vilka lagar och regler som gäller, och som kan lotsa dig rätt så att allt blir som du har tänkt dig. Den tryggheten är mycket värd!

BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE

När någon avlider uppstår många frågor som man som anhörig måste hantera. En av dem är att upprätta en förteckning över personens tillgångar och skulder. Det är det lag på i Sverige. Förteckningen kallas bouppteckning och visar vem som har rätt att företräda dödsboet.

NÄR SKA BOUPPTECKNINGEN VARA KLAR?

En så kallad bouppteckningsförrättning ska ske inom tre månader från dödsfallet. Därefter har man ytterligare en månad på sig att skicka in handlingen till Skatteverket.

ARVSKIFTET AVVECKLAR DÖDSBOET

Ett arvskifte är ett avtal om hur arvet ska fördelas. Det måste vara skriftligt och ska undertecknas av samtliga dödsbodel­ ägare. I samband med arvskifte avvecklas dödsboets engage­mang vilket gör att sorgeprocessen och livet kan gå vidare.

FRAMTIDSFULLMAKT

Vi lever allt längre idag, ofta friska och pigga för vår ålder. Men tyvärr kommer inte hälsa med någon garanti. Här drabbas vi olika av det vi ibland kallar livets lotteri. Vad händer om du i framtiden blir sjuk eller oförmögen att fatta dina egna beslut? Då kan en framtidsfullmakt upplevas som en trygg lösning.

VAD ÄR EN FRAMTIDSFULLMAKT?

Det är ett sätt för dig att behålla kontrollen över ditt liv. Då är det du som väljer vem som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen den dag du inte klarar det själv. Du upprättar helt enkelt en handling som tydliggör detta. Istället för att få en god man eller förvaltare – som tillsätts av tingsrätten – så har du gjort ditt eget val med någon som du känner och litar på.

HUR GÅR DET TILL?

När man fortfarande har hälsan kvar kan man ge en framtids­ fullmakt till någon som du vill ska företräda dig längre fram i livet om du då inte själv, på grund av exempelvis sjukdom, kan ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter.

Vi hjälper dig

Vi finns här för att hjälpa dig med allt du behöver för att förstå och hantera din juridiska situation på bästa sätt. Vi erbjuder rådgivning, stöd och hjälp med att ta fram de dokument som passar just dina behov.

    Kontakta oss

    Fält märkta med * är obligatoriska