Samäganderättsavtal

Ibland är man flera som vill dela på ett inköp eller ett ägande. Men det är inte alltid man är helt överens när det gått en tid. Det är alltid säkrast att gardera sig och ha överenskommelsen i ett avtal.

Att äga tillsammans med andra

Om du, tillsammans med dina syskon, fått ärva ett sommarhus som ni vill fortsätta nyttja eller om du införskaffat en husvagn tillsammans med vänner. Om bara en av er står som formell ägare är det klokt att upprätta ett samäganderättsavtal. Det innebär att ni upprättar ett avtal om hur den gemensamma egendomen ska hanteras och förvaltas.

Vad ingår i avtalet?

Avtalet behöver skrivas direkt när samägandet inleds för att inga oklarheter ska uppstå. I avtalet ska framgå hur stor andel varje delägare har, hur beslut ska fattas och hur fördelningen av det ekonomiska ansvaret ska se ut. Exakt hur avtalet bör utformas beror på flera parametrar, bland annat hur många som delar på egendomen. Om man inte upprättar ett samäganderättsavtal är risken stor att den formella ägaren räknas som enda ägare trots att fler varit med och betalat.

Läs också om: