Orubbat bo

Ibland hör man talas om att man kan låta någon sitta i orubbat bo. Det innebär att man låter den kvarlevande maken/makan ärva med fri förfoganderätt.

Fri förfoganderätt

Låter man den kvarlevande maken/makan ärva med fri förfoganderätt är denne då fri att disponera över egendomen i stort sett hur man vill och får lov att använda den eller sälja den. Vid den kvarlevande partnerns död följer man sedan successionsordningen, alltså den ordning som hade gällt om man inte låtit den kvarlevande maken/makan ärva med fri förfoganderätt.

Det finns undantag

Det finns dock vissa restriktioner med vad man får göra med arvet. Man får till exempel inte testamentera bort eller skänka bort för stora delar av den egendom man ärvt med fri förfoganderätt.

Läs också om: