Boutredning

När en människa dör kallas kvarlåtenskapen, alltså alla tillgångar och skulder, för dödsbo. Dödsboet måste utredas för att kunna avvecklas och för att eventuella arv ska kunna fördelas. Denna utredning kallas för boutredning och består av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte.

Alla arvingar måste kontaktas

Under boutredningen ska samtliga arvingar hittas och det kan innebära att en släktutredning blir nödvändig. När samtliga dödsbodelägare är kontaktade kan en bouppteckning inledas, där man kartlägger alla skulder och tillgångar. Under tiden som boutredningen sker förvaltas dödsboet, vilket innebär att man bland annat betalar räkningar och sköter om bostaden. Förvaltningen kan även innebära uppsägning av abonnemang, försäljning av bostad och andra tillgångar, kontakter med banker, mäklare, hyresvärd och städfirma.

I en boutredning undersöker man också om det finns ett testamente.

Läs också om: