Fullmakt

Ibland kan man behöva företräda någon annan eller själv bli företrädd i olika situationer.
För det krävs en juridiskt korrekt fullmakt.

Att företräda någon annan

Med en fullmakt kan du få i uppdrag att företräda någon annan. Det kan röra sig om att exempelvis genomföra ett köp eller att teckna ett avtal eller abonnemang. Den som får fullmakten blir ombud, men juridiskt sett är det fullmaktsgivaren som är ansvarig för den genomförda rättshandlingen. Därför är det viktigt att den utformas korrekt.

En fullmakt kan vara muntlig, men vid köp, byte eller gåva av fast egendom krävs det alltid en skriftlig fullmakt.

Det finns olika typer av fullmakter för olika situationer. Vi hjälper dig att upprätta just den fullmakt du behöver.

Läs också om: