Kundombudsman

Vår största målsättning är att alla våra kunder ska känna att de blivit väl omhändertagna och fått den hjälp de behövt. De allra flesta av våra kunder är nöjda med vårt arbete, men ibland uppstår missförstånd och ibland gör vi fel. Det får inte hända, men vi är trots allt bara människor.

Om du är missnöjd kan du i första hand kontakta den jurist som haft hand om ärendet, eller till kontorschefen, så ni kan gå igenom vad som hänt. Många ärenden uppklaras redan här och ju tidigare vi får till oss dina synpunkter, desto större är chansen att kunna rätta till det i tid. Skulle missnöje ändå kvarstå kan du vända dig till vår kundombudsman, som då gör en ny granskning och bedömning av ärendet.

Maila till , skriv ”Kundombudsmannen” i ämnesraden.