Bouppteckning

En bouppteckning är den handling som bland annat visar en avlidens persons tillgångar och skulder. Man kan kalla den för livets bokslut.

Hur lång tid har man på sig?

En bouppteckningsförrättning ska, enligt lag, ske inom 90 dagar från dödsfallet. Därefter har man en månad på sig att skicka in bouppteckningshandlingen till Skatteverket. Bouppteckningen måste alltså vara Skatteverket tillhanda senast fyra månader efter dödsfallet.

Hur går det till?

Vid en bouppteckningsförrättning träffas dödsbodelägarna tillsammans med den som ska hjälpa till att göra bouppteckningen. Vid mötet går man igenom viktiga handlingar som den avlidne lämnar efter sig samt vilka tillgångar och skulder som finns efter den avlidne per dödsdagen. Efter bouppteckningsförrättningen nedtecknas alla viktiga uppgifter i en bouppteckningshandling. Bouppteckningshandlingen visar vilka som har rätt att agera i dödsboets namn för att sälja och avveckla dödsboets tillgångar. Bouppteckningen ligger dessutom till grund för arvskiftet.

Det är viktigt att bouppteckningen upprättas på ett korrekt och noggrant sätt för att förebygga framtida arvstvister och för att säkerställa efterarvingars framtida arvsrätt.

Läs också om: