Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett sätt att låta dig behålla kontrollen över ditt liv även om du skulle bli sjuk eller oförmögen att fatta dina egna beslut.

Alternativ till god man

Framtidsfullmakten kan vara ett alternativ till att få en god man eller förvaltare utsedd från överförmyndaren. Istället låter den dig välja själv vem som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen.

Du kan utse en eller flera fullmaktshavare i din framtidsfullmakt, men är det flera personer som utses är det extra viktigt att vara tydlig. Du kan till exempel ge olika personer olika uppdrag.

Framtidsfullmakten gäller ej beslut kring medicinsk vård eller tandvård.

Är en framtidsfullmakt något för mig?

Trygghet

En framtidsfullmakt ger dig trygghet i vetskapen att någon du känner och litar på tar hand om dina angelägenheter om något skulle hända dig. När åldern kommit ikapp eller en olycka inträffar kan det vara för sent.

Tydlighet

Finns en framtidsfullmakt upprättad behöver dina anhöriga aldrig fundera på hur de ska gå vidare med dina ekonomiska förfaranden. De behöver heller inte vänta på att handläggningen för att utse en god man ska bli klar.

Säkerhet

En vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet om fullmaktsgivaren tappar förmågan att själv fatta beslut, vid exempelvis demens eller psykisk sjukdom. En framtidsfullmakt blir en extra säkerhet.

Läs också om: