Särkullbarn

Om du eller din partner är gifta och har barn från tidigare förhållanden kallas dessa för särkullbarn. Det är alltså benämningen på barn man har tillsammans med någon annan än den man är gift med. Gemensamma barn kallas för bröstarvingar.

Särkullbarn ärver direkt

Inom juridiken behandlas särkullbarn olika mot gemensamma barn, oavsett hur högt man älskar sina bonusbarn och ser dem som sina egna och risken är stor att det uppstår stora problem om föräldern dör. Särkullbarn och gemensamma barn har samma arvsrätt efter sin förälder, vilket innebär att de båda ärver.

Den stora skillnaden är att särkullbarn, till skillnad från gemensamma barn, har rätt att få ut arvet direkt när föräldern dör. Det kan innebära ett ekonomiskt kaos om styvföräldern inte har råd att lösa ut särkullbarnet och styvföräldern kan hamna i en sits där denne tvingas sälja sitt hem.

Gemensamma barn får arvet först när båda föräldrarna avlidit.

Trygghet genom testamente

Makar som har särkullbarn kan skriva ett testamente där man förtydligar att bröstarvingar endast ska ärva sin laglott. På så sätt kan en del av särkullbarnens arv skjutas upp tills dess att båda makarna är avlidna.

Särkullbarnet kan också välja att avstå sin laglott och istället få ut den som efterarv när styvföräldern avlidit. För det krävs inget testamente, men det finns heller inga garantier för att särkullbarnet väljer den vägen när dagen väl kommer. Ett testamente är en stor trygghet.

Läs också om: