Adoption

En av de allra största händelserna i livet är när man får barn. Att adoptera är en fantastisk möjlighet att bli förälder, men det innebär också en hel del juridiska frågor och processer.

Barnets rättigheter

Vid en adoption överförs de juridiska banden mellan barnet och barnets biologiska förälder/föräldrar till barnets adoptivförälder/adoptivföräldrar. Barnet får samma rättigheter som ett biologiskt barn när det gäller exempelvis arv och förmyndarskap.

Vem får adoptera?

Sker adoptionen inom Sverige behöver man ett medgivande från socialnämnden om barnet är minderårigt. Därefter beslutar tingsrätten om adoptionens godkännande. Om barnet adopteras från ett annat land kan en domstol eller myndighet i det aktuella landet besluta om adoptionen. Ett sådant beslut godkänns ofta sedan även i Sverige, men ibland kan man behöva göra adoptionen på nytt för att den ska vara godkänd.

I Sverige får alla över 25 år ansöka om adoption, oavsett om man är ensamstående, gifta eller sambor. Den svenska lagstiftningen är lika både för heterosexuella par som för homosexuella. Däremot kan barnets hemland ställa vissa krav på adoptivföräldrarnas civilstatus.

Barnets trygghet kommer alltid först

För att säkerställa att adoptivföräldrarna har förutsättningarna för att kunna ge barnet en trygg och säker hemmiljö gör en socialsekreterare från kommunen en hemutredning. Den omfattar exempelvis hälsotillstånd, livsåskådning, levnadsförhållanden, uppväxt, utbildning och arbete. Hemutredningen tar också upp relationer till släkt och omgivning samt motiven till adoption.
Hemutredningen är också en förberedelse för föräldrarna inför adoptionen och utgör underlag för rapporten till socialnämnden.

Vi hjälper dig med de handlingar som behöver upprättas, men kan även hjälpa dig med rådgivning.

Läs också om: