Lagfart

En lagfart är ett dokument som visar att du äger en fastighet.
Om du köper en fastighet eller får en fastighet som gåva vid exempelvis arvskifte eller bodelning, behöver du ansöka om lagfart.

Att ansöka om lagfart

Att ansöka om lagfart gör du genom att ansöka om att bli registrerad som fastighetens ägare hos fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet. I de allra flesta fall behöver du skicka in originalet av förvärvshandlingen (köpekontraktet, gåvobrevet eller liknande) tillsammans med din ansökan. Denna får du sedan tillbaka efter avslutad handläggning.

Stämpelskatten, det vill säga kostnaden, för lagfarten bestäms av hur du erhållit fastigheten (köp, gåva, bodelning etc.), däremot är avgiften för ansökan alltid densamma oavsett. Kostnaderna betalas till Lantmäteriet.
Det är viktigt att ansökan sker så snart som möjligt efter tillträdet.

Delad lagfart

Att dela en lagfart med sin partner kan vara till er fördel skattemässigt, då båda har rätt att nytta exempelvis ROT-avdrag. Det enklaste sättet för gifta makar att dela en lagfart som tidigare bara stått i ena partens namn är genom upprättandet av en bodelning inom äktenskapet eller ett gåvobrev.

Läs mer om: