Ibland hejdar sig tiden ett slag

När någon dör lämnar man inte bara ett tomtum efter sig. Man lämnar även tillhörigheter, ett hem och kanske pengar eller tillgångar av olika slag. Dessa behöver tas om hand. För att veta hur det ska göras behövs i regel en bouppteckning upprättas. Där samlas alla personens skulder och tillgångar så man ser vad som faktiskt finns att ta hand om.