Internationell familjerätt

Drömmer du om att flytta utomlands? Många svenskar väljer att helt eller delvis bo i utlandet. Kanske är det arbetet som leder till flytt, eller så kanske man äntligen tagit steget att skaffa ett semesterboende vid varmare breddgrader. Oavsett orsak så är det viktigt att ha koll på vad som händer med juridiken.

Andra lagar och regler

Lagstiftningen i andra länder, när det gäller privat- och familjerätt, kan se väldigt olika ut mot våra och det kan vara svårt att veta vad man behöver tänka på inför en utlandsflytt. Bara inom Europa kan det vara stora skillnader i frågor som rör exempelvis arvsrätt, bodelning, äktenskapsförord och testamente. I många länder godtas inte samkönade äktenskap, vad kan det få för konsekvenser? Hur påverkas du om du flyttar till ett land där man fortfarande har arvs- och gåvoskatt? Och vilket lands regler gäller om du bor halva året i Sverige och halva året utomlands?

Vi hjälper dig

Det är många frågor som kan bli oerhört viktiga för dig i ditt nya land. Vi hjälper dig att se vad du behöver tänka på för just det land du ska bosätta dig i så att du kan gardera dig på bästa sätt.

Läs också om: